Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ECOSPA zaktualizowany dnia 19.10.2020 r.


§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i Zamówienia
§3 Ceny i formy płatności
§4 Formy dostawy i realizacja
§5 Prawo do odstąpienia od umowy
§6 Reklamacja Towaru
§7 Newsletter
§8 Ochrona danych osobowych
§9 Znak towarowy i dystrybucja
§10 Postanowienia końcowe

 

§1 Postanowienia ogólne

1.  Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ECOSPA działającym pod adresem https://ecospa.pl, który prowadzony jest przez firmę:

ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
Ul. Wilcza 31 lok.1A
00-544 Warszawa
NIP: 701-045-15-35
REGON: 360265580

 

zwaną w niniejszym regulaminie 'ECOSPA' lub 'Sprzedawca'

 

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim ECOSPA skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z ECOSPA niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Newsletter - elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez ECOSPA, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
Sklep Internetowy (Sklep) - sklep działający pod adresem https://ecospa.pl/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez ECOSPA;
Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
Zamówienie -  rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Sklep prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej, firm kurierskich (Kurier DHL) i paczkomatów InPost.
5. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim treści oraz zdjęć należą do Sklepu Internetowego. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana, ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień

 

1. Do składania zamówień w sklepie internetowym uprawnieni są zarówno Klienci zarejestrowani, posiadający konto w sklepie, jak również klienci niezarejestrowani
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie wymaganych danych osobowych, ustalenie loginu i hasła), znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Czynności te przeprowadza się jednorazowo. 
3. Login i hasło mają charakter poufny.
4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę". Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
6. W trakcie procedury składania zamówienia do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy wrócić do sekcji “Koszyk” i edytować zamówienie. 
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
8. Dokonując zamówienia w sklepie Internetowym, Klient może otrzymać darmowe próbki produktów ECOSPA. Do każdego zamówienia o wartości minimum 99 zł brutto Klient może wybrać jedną z trzech próbek. Klient, który dokona zamówienia na kwotę minimum 149 zł brutto otrzyma 3 próbki różnych produktów. Do wartości zamówienia nie wlicza się koszt przesyłki. Produkty przeznaczone na próbki mogą się zmieniać. ECOSPA zastrzega sobie prawo do zmiany produktów przeznaczonych na próbki w dowolnym czasie. 
9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: info@ecospa.pl.
10. Dostawa zamówienia następuje w ciągu 3-4 dni roboczych. Na dostawę składa się czas realizacji zamówienia (wysyłki) 1-2 dni robocze oraz czas doręczenia zamówienia, 1-2 dni robocze, zazwyczaj następnego dnia roboczego:
11. Przed wysyłką towaru do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dla osób prywatnych forma uproszczona: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, dla firm - z NIP i pełną nazwą firmy.
12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
13. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
14. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
a) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
b) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.
15. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w poprzez: e-mail: info@ecospa.pl, tel. 22 797 08 73.

 

§3 Ceny i formy płatności

 

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).
4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) przelewem na rachunek bankowy - wpłata na podane w zamówieniu dane

Alior Bank
32 2490 0005 0000 4530 4370 7318
Nazwa konta:
ECOSPA s.c.
Wilcza 31 lok. 1A,
00-544 Warszawa

b) przelewem elektronicznym korzystając z usług serwisu Przelewy24 – katy płatnicze VISA, MasterCard, POLCARD i inne, mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Intelipay (Inteligo), Przelew24 (BZ WBK) i inne.
c) gotówką przy odbiorze przesyłki – pieniądze wpłacane są przez Pocztę Polską lub Kuriera DHL na wskazany przez Sklep Internetowy rachunek bankowy.
6. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 5 lit. a) oraz b) powyżej wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
7. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 5 przy opłacaniu jednego zamówienia.

 

§4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia

 

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sklep.
2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DHL lub Paczkomaty 24/7. Odbiór osobisty został czasowo zawieszony. Kupujący samodzielnie dokonuje wyboru formy dostawy.
3. Czas dostawy zamówienia wynosi 3-4 dni robocze. Na dostawę składa się czas realizacji zamówienia (wysyłki) 1-2 dni robocze oraz czas doręczenia 1-2 dni robocze, zazwyczaj następnego dnia roboczego od nadania Kurierem DHL, Paczkomaty 24/7, do dwóch dni roboczych Kurierem Pocztowym 48:
4. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 199 zł brutto i wyborze opcji wysyłki Kurier Pocztowy 48 lub Paczkomaty 24/7 dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 199 zł brutto lub wybrana została forma wysyłki kurierem, sklep Internetowy nalicza do zamówienia dodatkowe koszty wysyłki. 
5. Darmowa dostawa nie uwzględnia zamówień, które obejmują opakowania zbiorcze produktów, takie jak zgrzewki, czy palety. 
6. Aktualny cennik dostaw dostępny jest na podstronie sklepu Dostawa i płatności.
7. Wysyłka zamówień poza obszar krajów Unii Europejskiej wiąże się z dodatkowo płatną czynnością odprawy eksportowej. Koszt odprawy eksportowej w zależności od docelowego kraju wysyłki (np. Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Kanada) może się różnić. Koszt ten ustalany jest indywidualnie po złożeniu zamówienia. Klient jest informowany o jego wysokości. Jeśli koszt nie jest zaakceptowany przez Klienta, zamówienie jest anulowane, a ewentualne dokonane wcześniej płatności zwracane.
8. Odbiór osobisty został czasowo zawieszony.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj do 2 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas doręczenia przesyłki przez przewoźnika. Czas realizacji liczy się od chwili:
a) przyjęcia zamówienia, gdy klient wybiera płatność przy odbiorze.
b) otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty, gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu Przelewy24,
c) zaksięgowania wpłaty na rachunku, gdy klient wpłaca przelewem na rachunek.
10. Pracujemy w dni robocze w godzinach 8.00-17.00 W celu określenia czasu realizacji i czasu dostawy zamówienia złożone w danym dniu po godzinie 17.00 są traktowane jako zamówienia złożone następnego dnia. Zaś złożone od piątku po godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.
11. W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w przypadku okresowej, wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia.
12. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, za zgodą Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakującego produktu przez Sklep Internetowy, brakujący produkt jest dosyłany Klientowi Pocztą Polską listem poleconym na koszt Sklepu.
13. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy, w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sklep Internetowy u przewoźnika. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).
2. Bieg 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@ecospa.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ECOSPA s.c. ul. Kuropatwy 2, 05-500 Józefosław. Do zachowania 30 - dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem biegu 30-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Do zachowania 30 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: ECOSPA s.c., ul. Kuropatwy 2, 05-500 Józefosław.
11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. ECOSPA dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcji z zakupionego towaru. Klient może rozpakować i sprawdzić produkt. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza bezpośrednim kosztem odesłania Towaru). Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać znacznego zużycia.
14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§6 Reklamacja Towaru

 

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: ECOSPA s.c. ul. Kuropatwy 2, 05-500 Józefosław lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@ecospa.pl z dopiskiem „reklamacja”.
4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: ECOSPA s.c., ul. Kuropatwy 2, 05-500 Józefosław.
7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

§7  Newsletter

 

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez ECOSPA korespondencji drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem, skontaktować się ze Sklepem Internetowym poprzez formularz kontaktowy lub pisząc na adres: info@ecospa.pl. 

 

§8 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka cywilna ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber zwana dalej Administratorem.
2. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu:
a) realizacji zamówień,
b) realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (wystawiania oraz przechowywania dokumentów finansowych i księgowych).
c) realizowania prawnie uzasadnionego interesu (np. windykacji należności, obsługi procesu reklamacyjnego, zwrotów towarów, marketingu produktów i usług Administratora danych).
2. Za zgodą osoby, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail bądź telefonu. 
3. Dane osobowe o odwiedzonych stronach internetowych oraz o dokonanych zakupach będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia osobie spersonalizowanej oferty zwanej profilowaniem. W tym zakresie Administrator korzysta z tzw. plików cookies.
4. Zgoda, o której mowa w pkt. 2, może być w każdej chwili wycofana. Wystarczy usunąć swoje konto w sklepie lub skontaktować dzię z Biurem Obsługi Klienta pisząc na pod adres e-mail: info@ecospa.pl lub dzwoniąc na numer 22 797 08 73.
5. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wysyłki. Brak zgody na podanie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
6. W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla Administratora. Będą to podmioty należące do następujących kategorii:
a) dostawcy usług utrzymania strony internetowej, baz danych oraz innych systemów informatycznych związanych z Administratorem,
b) firmy świadczące usługi marketingu internetowego, remarketingu, wysyłki informacji elektronicznej.
7. Dane osobowe są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Podmioty wskazane w pkt. 9.7 są zobowiązane do ochrony danych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z celami określonymi przez Administratora.
9. Osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich usunięcia lub ich przeniesienia z zastrzeżeniem wspomnianym w punkcie 2 b) związanym z obowiązkiem prawnym Administratora.
10. W każdej chwili, osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego prawnego następcy.

 

§9 Znak towarowy i dystrybucja

 

1. Spółka posiada chroniony zastrzeżony znak towarowy do oznaczenia słowno-graficznego ECOSPA i zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz decyzją Urzędu Patentowego nabyła wyłączne prawo użytkowania znaku towarowego ECOSPA w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze RP. Posługiwanie się znakiem towarowym, a w szczególności dalsza odsprzedaż i używanie do celów promocyjnych (warsztaty, pokazy, materiały zdjęciowe i filmowe) bez wyraźnej zgody właściciela jest zabronione.
2. ECOSPA s.c. nie prowadzi dystrybucji swoich produktów w innych sklepach internetowych oraz nie prowadzi sprzedaży swoich produktów w sklepach stacjonarnych.
3. Jedynym kanałem zakupu produktów naszej marki jest strona internetowa https://ecospa.pl

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin został zaktualizowany z dniem 19 października 2020 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. 
3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.
4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci, którzy wyrazili na to zgodę, będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
5. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej Sklepu w zakładce 'Regulamin sklepu' pod adresem URL https://ecospa.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

 

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Towary prosimy odesłać na adres:

 

ECOSPA s.c.
Kuropatwy 2
05-500 Józefosław

 

Kontakt:
Tel. (22) 797 0873
info@ecospa.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (lista towarów):

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):    
Imię i nazwisko konsumenta:    
Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)    
Data:    

(*) Niepotrzebne skreślić.